28/10/2018

Ngày 25/10 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hưng Nam

Hội thảo khoa học nhằm phục vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT).

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, nhận thức được chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, quyết định sự phát triển bền vững của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT”. Sau đó, ngày 23/01/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI nhằm xây dựng kế hoạch tổng thể, hành động kịp thời trong ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT.

Thực hiện Nghị quyết nêu trên, Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương phê duyệt và tổ chức triển khai nhiều Chương trình KH&CN cấp quốc gia như: các Chương trình trọng điểm cấp Quốc gia mã số KC.08, KC.09 giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/11-15; Chương trình KH&CN trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản; Chương trình KH&CN ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020”… Kết quả nghiên cứu đã đề xuất được nhiều giải pháp, mô hình tích hợp thích ứng, giảm nhẹ BĐKH ở nước ta; sử dụng bền vững tài nguyên, BVMT, đào tạo nguồn nhân lực và quản trị thông minh với BĐKH. Nhiều mô hình, giải pháp thích ứng, ứng phó với BĐKH được áp dụng thực tế, chuyển giao cho các địa phương và có khả năng nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới…

Để tiếp tục khẳng định vai trò của KH&CN trong thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng để hội nhập trong khu vực và trên thế giới nhằm ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, BVMT trong phạm vi đất nước và trên toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường nhận định, Nghị quyết 24-NQ/TW đã đề ra giải pháp về KH&CN là “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT”. Trong 5 năm qua, các Bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu đã thực hiện các nội dung giải pháp đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ, gồm: (Phát triển mạnh các chuyên ngành khoa học về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tái chế chất thải, vật liệu mới, vũ trụ; Đẩy mạnh đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ít chất thải và các-bon thấp; Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến trên nền tảng công nghệ thông tin trong ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT…Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì triển khai Chương trình KH&CN phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH. Các kết quả nghiên cứu KH&CN đã có những đóng góp tích cực cho ứng phó, thích ứng với BĐKH.

Đồng quan điểm trên, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết, Bộ KH&CN sẽ có báo cáo gửi Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời, sẽ tiếp tục ưu tiên các chương trình KH&CN cấp quốc gia liên quan đến ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT để các chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu; thực hiện tốt theo định hướng “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN trong ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT” tại Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận, báo cáo về: Nghiên cứu xây dựng mô hình ven biển có khả năng thích ứng với BĐKH; Ứng dụng KH&CN trong ứng phó, giảm thiểu với BĐKH đối với lĩnh vực nông nghiệp; Nghiên cứu KH&CN phục vụ BVMT và phòng tránh thiên tai góp phần giải quyết các vấn đề lớn và cấp thiết từ yêu cầu của thực tiễn…/.

Theo http://cpv.org.vn

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822