12/07/2017
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 như sau:
1.     Danh sách trúng tuyển:
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Quê quán Trình độ chuyên môn Ngạch
1 Ngô Ngọc Hiến Chương 14/7/1990 Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng Kỹ sư Công nghệ hóa học và Vật liệu polyme Kỹ sư
2.     Yêu cầu:
 Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 01/5/2017,  yêu cầu cá nhân trong danh sách trúng tuyển đến Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng để thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành./.
  • 1

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822