22/07/2017
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2020.
Theo đó, chương trình hướng đến mục tiêu tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, xây dựng thành phố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.  Lồng ghép, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, tòa nhà, giao thông vận tải, tiêu dùng dân cư, chiếu sáng công cộng...
Với mục tiêu đó, chương trình phấn đấu đến năm 2020, tiết kiệm từ 8% đến 12% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với kịch bản phát triển thông thường; giảm tổn thất điện năng lưới điện phân phối xuống còn 3,3%; tiết kiệm ít nhất 1,5% điện thương phẩm hàng năm; chấm dứt sử dụng đèn cao áp phóng điện và chuyển sang sử dụng đèn chiếu sáng bằng công nghệ LED trong thay thế, đầu tư xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng công cộng. 

Chương trình triển khai thực hiện hoàn thành đề án Thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED
Đồng thời, triển khai thực hiện hoàn thành đề án Thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED với quy mô thay thế 5% đèn cao áp phóng điện hiện trạng, góp phần tiết kiệm điện năng khoảng 1 triệu kWh/năm; từng bước thực hiện thay thế đèn cao áp phóng điện hiện trạng bằng đèn LED trong chiếu sáng công cộng. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ thực hiện thay thế được ít nhất 10% đèn cao áp phóng điện hiện trạng trên toàn địa bàn thành phố và có ít nhất 2 nhà máy điện mặt trời đi vào hoạt động.
Chương trình bao gồm nhiều hoạt động như: triển khai đề án Thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng đèn LED; tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; tổ chức các cuộc thi Gia đình tiết kiệm điện và Tiết kiệm điện trong trường học; thực hiện chương trình khuyến khích sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời; tổ chức các buổi hội thảo xác định tỷ lệ tiêu thụ năng lượng và khả năng tiết kiệm năng lượng của từng lĩnh vực, bao gồm: công nghiệp, xây đựng, giao thông vận tải, chiếu sáng, hành chính sự nghiệp, y tế - giáo dục; triển khai Kế hoạch hành động giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại Khu công nghiệp Liên Chiểu và Kế hoạch hành dộng giảm thiểu phát thải khí nhà kính tại Khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang; thực hiện Đề án điều tra và lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy điện mặt trời; kiểm tra việc tuân thủ dán nhãn năng lượng đối với danh mục phương tiện, thiết bị bắt buộc dán nhãn năng lượng; tăng cường giám sát việc tuân thủ quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử đụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD; tăng cường thu hút đầu tư xây dựng nhà máy phát điện năng lượng tái tạo...
UBND thành phố giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều phối, giám sát, kiểm tra hoạt động và kết quả thực hiện, tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện hàng năm. Giao các sở, ban, ngành chủ trì, quán triệt thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành mình như: Sở Xây dựng thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động xây dựng; Sở Giao thông vận tải thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp...
Theo http://baotainguyenmoitruong.vn

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822