25/08/2016

Ngày 18/12/2015, Sở Nội vụ Đà Nẵng ban hành công văn về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, Sở Nội vụ có đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện thống nhất về quy trình và đối tượng tinh giản biên chế. Các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án tinh giản biên chế, lập danh sách các đối tượng tinh giản biên chế gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Nội vụ có ý kiến thẩm tra trước khi phê duyệt.

Không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức thuộc các trường hợp như: Trường hợp công chức, viên chức có 2 năm liên tiếp được đánh giá, phân loại không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP mà thực hiện giải quyết chế độ, chính sách thôi việc theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Trường hợp công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn, trình độ đào tạo đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng đưa vào diện tinh giản biên chế do chưa đạt trình độ chuẩn.

Trường hợp công chức, viên chức đang công tác tại các tổ chức hiện đang hoạt động bình thường, nhưng đưa vào diện tinh giản biên chế do dôi dư do sắp xếp tổ chức.

Trường hợp công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trường hợp công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn, trình độ đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, đưa vào diện tinh giản biên chế do dôi dư do cơ cấu lại công chức, viên chức.

Trường hợp công chức, viên chức có lý do nghỉ ốm nhưng chưa đáp ứng được quy định có số ngày nghỉ tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội./.

Theo http://dichvucong.danang.gov.vn/

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
2
Tổng lượt truy cập:  
1370128

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822