22/02/2018

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng hiện đang triển khai Dự án Phát triển Năng lượng Mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên cơ sở phát triển bền vững.

Nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án để đạt được các kết quả đầu ra mong đợi, Ban Quản lý Dự án DSED cần tuyển vị trí Cố vẫn kỹ thuật (Tư vấn) với thông tin cụ thể như sau:
1.      Yêu cầu kinh nghiệm và năng lực chính:
- Tối thiểu bằng đại học trong các lĩnh vực hệ thống điện, quản lý năng lượng, năng lượng tái tạo, kỹ thuật và các lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực năng lượng trong đó kinh nghiệm chuyên sâu về năng lượng tái tạo, cụ thể năng lượng mặt trời liên quan đến phát triển chính sách và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các hoạt động dự án.
- Có khả năng tư duy chiến lược, lập kế hoạch, kiến thức sâu rộng và hiểu biết về chính sách ngành năng lượng nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng.
- Kinh nghiệm, triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cung cấp đầu vào kỹ thuật để đảm bảo chất lượng đầu ra tốt nhất liên quan đến các hoạt động dự án về năng lượng mặt trời;  
- Có kinh nghiệm làm trong các tổ chức quốc tế và các dự án ODA;
- Có khả năng phân tích, tổng hợp, viết báo cáo và trình bày;
- Trình độ tiếng Anh thành thạo và kỹ năng tin học văn phòng tốt.
2.Phạm vi công việc: Chi tiết cụ thể trong Điều khoản tham chiếu (TOR) đối với vị trí Cố vấn kỹ thuật (Tư vấn) đính kèm.
3.Thời hạn nhận hồ sơ quan tâm:
Hồ sơ gửi về địa chỉ dưới đây, chậm nhất 16h:00 chiều ngày 08/03/2018. Hồ sơ cũng sẽ không được gửi lại cho các ứng viên.
4.   Hồ sơ gửi về: Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng Mặt trời tại Đà Nẵng- Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC), 49 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3891.095; Email:deccdanang@gmail.com (Qua đường bưu điện hoặc qua email)
 
Đính kèm:
 
 

 

 

 

Trực tuyến:  
30
Tổng lượt truy cập:  
1664724

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822