18/05/2018
1.   Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED- CSO-LA/2016/380-926) do Liên minh Châu Âu tài trợ bắt đầu triển khai thực hiện từ 07/2017-10/2020 với mục tiêu chính góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng – Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện Dự án này.
2.    Nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án để đạt được các kết quả đầu ra mong đợi, Ban Quản lý Dự án DSED cần tuyển vị trí Nhóm chuyên gia ba gồm: (i) Chuyên gia cơ sở dữ liệu năng lượng mặt trời kiêm trưởng nhóm; (ii) Chuyên gia hệ thống thông tin địa lý (GIS) để hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu và lập bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời cho thành phố Đà Nẵng. Thời gian thực hiện dự kiến từ 7/2018-2/2019.
3.   Ban quản lý dự án DSED mời các nhà thầu hợp lệ quan tâm nộp Hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu theo file đính kèm. Nhà thầu sẽ được lựa chọn theo hình thức thương lượng cạnh tranh theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide) quy định đối với Hợp đồng tài trợ cho các hoạt động bên ngoài của Liên minh Châu Âu (PRAG, 2016). Nhà thầu quan tâm có thể liên hệ với Văn phòng Ban Quản lý Dự án DSED để lấy Hồ sơ mời thầu qua địa chỉ email: deccdanang@gmail.com hoặc tải Hồ sơ mời thầu theo đường link nêu trên.
4.   Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: 14h00 ngày 18/5/4/2018 (miễn phí). Hạn nộp hồ sơ: 16h giờ 00, ngày 18 tháng 6 năm 2018 gửi về địa chỉ: Văn phòng Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Tel: 0236.3891.09. Cách thức nộp Hồ sơ dự thầu theo hướng dẫn trong Hồ sơ mời thầu.
Đính kèm:

- Hồ sơ mời thầu gói thầu EU-DECC-1.1 (word)

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
42
Tổng lượt truy cập:  
1763221

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822