23/04/2018
Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án DSED, Ban Quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (“Bên mời thầu”) tiến hành tổ chức đấu thầu theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide) quy định đối với Hợp đồng tài trợ cho các hoạt động bên ngoài của Liên minh Châu Âu (PRAG, 2016) đối với Gói thầu EU-DECC-1.2 ”Khảo sát tiềm năng ứng dụng năng lượng mặt trời tại một số ngành công nghiệp” thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời (DSED).
-      Nguồn kinh phí: (i) Nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ;
-      Nội dung gói thầu: Nghiên cứu, khảo sát và đánh giá tiềm năng ứng dụng năng lượng mặt trời tại một số ngành công nghiệp được chọn tại Đà Nẵng để: (i) chỉ ra công nghệ ứng dụng năng lượng mặt trời phù hợp trong một số ngành công nghiệp; (ii) Nhận dạng bổ sung hay thay thế nguồn năng lượng mặt trời tại một số ngành công nghiệp; (iii) Nhân rộng tiềm năng ứng dụng năng lượng mặt trời trong ngành công nghiệp và những kiến nghị, đề xuất, phát hiện liên quan.
-      Tổng ngân sách dự toán tối đa: 154.290.000 VNĐ;
-      Hình thức lựa chọn: chỉ định thầu áp dụng theo Hướng dẫn thực hành (Practical Guide, PRAG 2016) theo quy định của Liên minh Châu Âu;
-      Hình thức hợp đồng: hợp đồng dịch vụ tư vấn dựa theo phí tư vấn (fee-based).
Chi tiết cụ thể trong Quyết định Hồ sơ mời thầu đính kèm.

 

 

 

Trực tuyến:  
39
Tổng lượt truy cập:  
1664751

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822