03/08/2020

Ngày 22/6/2020, Ban quản lý Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) đã thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng kiến ứng dụng năng lượng mặt trời vào đời sống” với thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ là ngày 31/7/2020.

Để các tổ chức, cá nhân có thêm thời gian tham gia cuộc thi, Ban tổ chức gia hạn thời hạn nộp sản phẩm dự thi là 16h00 ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Cuộc thi “Sáng kiến ứng dụng năng lượng mặt trời vào đời sống” là một hoạt động của Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng là đơn vị triển khai thực hiện.

Cuộc thi nhằm thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học, sáng kiến ứng dụng công nghệ về năng lượng mặt trời vào đời sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tạo sân chơi và cơ hội để các tổ chức, cá nhân phát triển các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo thông qua các sản phẩm/mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời để có thể áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức Đoàn, tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên đang công tác tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng có quyền đăng ký tham gia. Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều sáng kiến, sản phẩm.

Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi: Các sản phẩm dự thi phải có tính ứng dụng thực tiễn, tính khả thi, sáng tạo, khả năng nhân rộng và hiệu quả mang lại; Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ không sao chép đề tài, công trình nghiên cứu của các tác giả khác; Ưu tiên các sản phẩm có mô hình, ...

Hình thức đăng ký: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia gửi bài dự thi về Ban quản lý dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng, số 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3891.090. Email: deccdanang@gmail.com. Ngoài phong bì ghi rõ: Tham gia Cuộc thi “Sáng kiến ứng dụng năng lượng mặt trời vào đời sống” và tên tổ chức, nhóm cá nhân và cá nhân đăng ký.

Ban Quản lý Dự án sẽ trả lời các câu hỏi của các cá nhân, tổ chức quan tâm thông qua qua địa chỉ email: deccdanang@gmail.com hoặc điện thoại số 0236.3891.090 trước ngày hạn nộp sản phẩm theo quy định.

Các tổ chức đoàn, cá nhân đoàn viên thanh niên quan tâm đến cuộc thi có thể tham khảo các thông tin đính kèm sau:

Quyết định Ban hành Thể lệ cuộc thi: File pdfFile Doc.

Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: trước 16h00 ngày 31/8/2020. Thời gian đánh giá, xét chọn các sản phẩm dự thi: Tháng 9/2020. Thời gian tổ chức Tổng kết và trao giải: Tháng 10/2020.

Huỳnh Sang

 

 

 

Trực tuyến:  
39
Tổng lượt truy cập:  
1763207

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822