Hà Nội- Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2018, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tổ chức đào tạo tập huấn về đấu thầu theo quy định của Liên minh Châu Âu (EU). Tham dự Khóa đào tạo tập huấn có sự tham gia của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID).

Dựa trên Thư bày tỏ quan tâm của các Cơ sở công cộng và Hộ gia đình tham gia Hợp phần II – Hỗ trợ lắp đặt thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng, Dự án sẽ tiến hành đánh giá lựa chọn các Cơ sở công và Hộ gia đình theo Tiêu chí đánh giá lựa chọn đính kèm dựa trên Phiếu điều tra khảo sát đánh giá đã được các Cơ sở công và các Hộ gia điình kê khai và trình nộp hồ sơ để làm cơ sở tiến hành đánh giá.

Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (Dự án DSED) do Liên Minh Châu Âu (EU) tài trợ với mục tiêu góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ (DECC) - Sở Khoa học và Môi trường là đơn vị thực hiện dự án.

Trong khuôn khổ chương trình Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Ban quản lý Dự án đã tổ chức tham quan học tập trong nước tại một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình ứng dụng điện năng lượng mặt trời. 

 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822